Galant d.o.o. kao vlasnik internet prodavnice Flormar.ba poštuje privatnost korisnika naše internet prodavnice. Prilikom Vaše registracije na Flormar.ba  prikupljat ćemo osnovne osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa. Osnovni osobni podaci potrebni su nam kako bismo mogli udovoljiti Vašim zahtjevima i naružbama koje radite na  flormar.ba. Na Vaše osobne podatke oslanjamo se kako bi bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. Nećemo prodavati ni koristiti te podatke, niti ćemo ih prenositi trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti Flormar.ba bit će objavljena na ovoj web stranici. Vaše osobne podatke koristimo isključivo za isporuku naručenih proizvoda, direktnog kontakta naših uposlenika sa Vama ukoliko za to ima potrebe i slanja povremenih obavjesti i promotivnih akcija (Newsletter) koje su u toku, a ukoliko ste se na iste prijavili prilikom registracije.

Svi korisnici su u mogućnosti da rade izmjenu osobnih podataka putem opcije “Moj profil” bilo kad.
Svi korisnici su isključivo odgovorni za sigurnost korisničkog imena i šifre koju koriste za logiranje na Flormar.ba